top of page

Vilkår og betingelser for Fjellvåk guiding AS

1. Aksept av vilkår

Ved å delta på våre guidede fjellturer og sykkelturer, godtar du automatisk vilkårene og betingelsene som er fastsatt nedenfor. Vennligst les nøye gjennom disse vilkårene før du deltar på en aktivitet arrangert av Fjellvåk Guiding AS.

2. Sikkerhet

a. Deltakelse på våre turer krever en akseptabel fysisk helse. Vi forbeholder oss retten til å nekte deltakelse dersom vi anser det som en risiko for sikkerheten til den enkelte eller gruppen.

b. Følg alle instruksjoner gitt av guiden under turen for å sikre en trygg opplevelse for alle deltakere.

3. Reservasjon og Betaling

a. For å reservere plass på en tur, kreves full betaling på forhånd. 

b. Eventuelle kanselleringer må skje innen 30 dager før turen for å kvalifisere for full refusjon. Etter denne perioden vil refusjoner kun gis etter skjønn fra Fjellvåk Guiding AS.

4. Avbestillinger og Endringer

a. Fjellvåk Guiding AS forbeholder seg retten til å avbryte eller endre turer på grunn av uforutsette omstendigheter, inkludert, men ikke begrenset til, værforhold, utstyrsmangel hos deltaker eller utilstrekkelig deltakelse. Ved avlysning vil deltakerne motta full refusjon.

b. Deltakere kan be om endringer i datoer eller turer, avhengig av tilgjengelighet og etter avtale med Fjellvåk Guiding AS.

5. Ansvar

a. Deltakere er ansvarlige for å være forsikret mot personskader og tap av personlige eiendeler under turen.

b. Fjellvåk Guiding AS påtar seg ikke ansvar for personskader, tap eller skader på personlige eiendeler under aktiviteten.

6. Fotografi og Video

Fjellvåk Guiding AS forbeholder seg retten til å ta fotografier og videoopptak av deltakerne under turen for markedsføringsformål, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deltakerne.

7. Personvern

Personlige opplysninger som innhentes i forbindelse med reservasjoner eller deltakelse på turer, vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med gjeldende personvernlover.

Ved å delta på turer arrangert av Fjellvåk Guiding AS, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert vilkårene og betingelsene som er fastsatt ovenfor.

Fjellvåk Guiding AS

bottom of page